Board of University Committee
发布时间: 2014-12-19 浏览次数: 109
 

Zhang Shichang  

 Chairman of University Council

Chen Jiachuan

 President

Wang Guangzhi

 Vice President

Fu Dongliang

 Vice President

Kuang Weiwu

 Vice President

Wang Xikui

 Vice President

Zhou Youbo

 Vice President

Ma Wencai

 Vice President

Ren Min

 Vice President